فارسی     English

لیست نمایندگان خدمات پس از فروش

ردیف

کد نماینده

شهر

تلفن

1

ASCO-IR-ARD-111

اردبیل

0451-8812914

2

ASCO-IR-AZV-130

ارومیه

0443-6226441

3

ASCO-IR-AZV-131

ارومیه

0441-2230018

4

ASCO-IR-KHU-251

اسفراین

0585-7227313

5

ASCO-IR-KRS-291

اسلام آباد غرب

0832-5239835

6

ASCO-IR-ESF-161

اصفهان

0311-8833400

7

ASCO-IR-KHZ-261

اندیمشک

0642-4228124

8

ASCO-IR-KHZ-262

اهواز

0611-3771178

9

ASCO-IR-KHZ-264

اهواز

0611-2263718

10

ASCO-IR-KHZ-263

ایذه

0692-5242820

11

ASCO-IR-AZE-121

آذرشهر

0412-4234022

12

ASCO-IR-MAZ-321

آمل

0121-2269237

13

ASCO-IR-MAZ-322

بابل

0111-3237056 

14

ASCO-IR-KOR-284

بانه

0875-4222242

15

ASCO-IR-KHU-252

بجنورد

0584-2220063

16

ASCO-IR-AZE-122

بستان آباد

0432-4122318

17

ASCO-IR-AZE-123

بناب

0412-7233478

18

ASCO-IR-HOR-231

بندرعباس

0761-2229766

19

ASCO-IR-BUS-141

بوشهر

0771-2542696

20

ASCO-IR-KOR-281

بیجار

0872-4224537

21

ASCO-IR-ARD-112

پارس آبادمغان

0452-7223675

22

ASCO-IR-AZE-125

تبریز

0411-3346907

23

ASCO-IR-KHU-255

تربت حیدریه

0531-2239215

24

ASCO-IR-AZV-132

تکاب

0482-5220628

25

 ASCO-IR-MAZ-323

تنکابن

0192-4221230 

26

ASCO-IR-THE-351

تهران

22135563

27

ASCO-IR-THE-352

تهران

22209800

28

ASCO-IR-ZAN-371

خدابنده

0242-4228436

29

ASCO-IR-LOR-301

خرم آباد

0661-2203770

30

ASCO-IR-ARD-114

خلخال

0452-4222584 

31

ASCO-IR-ESF-164

خمینی شهر

0311-3610960   

32

ASCO-IR-FAR-171

داراب

0732-6233734

33

ASCO-IR-SEM-331

دامغان

0232-5260778  

34

ASCO-IR-SEM-332

دامغان

0232-5242775

35

ASCO-IR-CHA-156

دهلران

0842-7228418

36

ASCO-IR-MAZ-324

رامسر

0192-5251388

37

ASCO-IR-THE-353

رباط کریم

0229-4313416

38

ASCO-IR-THE-356

رباط کریم

0229-4633282 

39

ASCO-IR-SIS-341

زاهدان

0541-3254567

40

ASCO-IR-SIS-342

زاهدان

0541-3312108

41

ASCO-IR-ZAN-372

زنجان

0241-5256307   

42

ASCO-IR-MAZ-325

ساری

0151-3285319   

43

ASCO-IR-MAR-312

ساوه

0255-2217767   

44

ASCO-IR-KHU-256

سبزوار

0571-2224456 

45

ASCO-IR-KRS-294

سر پل ذهاب

0834-2223843   

46

ASCO-IR-KOR-282

سقز

0874-3213078   

47

ASCO-IR-MAR-314

شازند

0862-4223824

48

ASCO-IR-SEM-333

شاهرود

0273-2225411

49

ASCO-IR-KER-241

شهر بابک

0392-4222851

50

ASCO-IR-THE-357

شهر ری

33743300

51

ASCO-IR-THE-354

شهر قدس

021-46813883

52

ASCO-IR-CHA-146

شهرکرد

0381-2247784

53

ASCO-IR-FAR-172

شیراز

0711-6481239  

54

ASCO-IR-AZE-124

عجب شیر

0422-6226715   

55

ASCO-IR-GOL-211

علی آباد کتول

0173-6221156

56

ASCO-IR-CHA-147

فارسان

0382-7220950

57

ASCO-IR-FAR-173

فسا

0731-2224370

58

ASCO-IR-GHZ-191

قزوین

0281-3341844

59

ASCO-IR-GHZ-192

قزوین

0281-3321582   

60

ASCO-IR-GHO-181

قم

0251-6635601

61

ASCO-IR-ESF-162

کاشان

0361-5560181

62

ASCO-IR-ALB-101

کرج

0261-3307724

63

ASCO-IR-KER-242

کرمان

0341-2515023   

64

ASCO-IR-KRS-292

کرمانشاه

0831-8228865

65

ASCO0IR-KRS-293

کرمانشاه

0831-7280499   

66

ASCO-IR-GIL-201

لاهیجان

0141-2239401

67

ASCO-IR-GIL-202

لوشان

0132-6422730

68

ASCO-IR-AZV-133

ماکو

0462-3229078

69

ASCO-IR-AZE-126

مراغه

0421-2224994

70

ASCO-IR-AZE-127

مراغه

0421-2226864

71

ASCO-IR-AZE-128

مرند

0491-2244645  

72

ASCO-IR-AZE-129

میانه

0423-3332603   

73

ASCO-IR-ESF-163

نجف آباد

0331-2611388   

74

ASCO-IR-AZV-134

نقده

0443-6228095   

75

ASCO-IR-MAZ-326

نکا

0152-5622446

76

ASCO-IR-MAZ-327

نوشهر

0191-3232222

77

ASCO-IR-HAM-221

نهاوند

0852-3231847   

78

ASCO-IR-KHU-253

نهبندان

0562-6221661  

79

ASCO-IR-KHU-254

نیشابور

0551-2211062

80

ASCO-IR-THE-355

ورامین

0291-2258993

81

ASCO-IR-HAM-222

همدان

0811-2510307

82

ASCO-IR-HAM-223

همدان

0811-4246575

83

ASCO-IR-KOH-271

یاسوج

0741-3339699   

84

ASCO-IR-YAZ-361

یزد

0351-5233585   

 

صفحه اصلی  | درباره ما  | محصولات  |  اخبار | پشتیبانی | همکاری با ما |  تماس با ما

All Rights Reserved © 2012 کلیه حقوق متعلق به شرکت آُسان گستر پیروز می باشد
Tel: +98 21 88984394 - 6 Fax: +98 21 88968482 - آدرس : تهران، خیابان فلسطین، خیابان فرزام، پلاک 2 واحد 3
آدرس کارخانه : استان البرز، شهرک صنعتی سپهر، خیابان تیر غربی
Design : yaremehraban.net